vliegen-1024x197.jpg

Incasso opdracht

Verstevig uw debiteurenbeheer, zonder kosten en zonder risico’s! Elke factuur, van welke omvang dan ook, kunt u via deze website ter incasso aanbieden.

  • openstaande factu(u)r(en);
  • verzonden herinnering(en), aanmaning(en) en evt. correspondentie;
  • contactgegevens van uw onderneming;
  • uittreksel KvK van uw onderneming;
  • IBAN en tenaamstelling van uw bankrekening;
  • volledige contactgegevens van uw debiteur (incl. mailadressen en
    mobiele nummers);

Indien uw debiteur een particulier betreft, verzoeken wij u zelf de vereiste WIK-brief te versturen, alvorens u het aan ons uit handen geeft. Een voorbeeld van een juridisch juiste WIK-brief kunt u vinden op deze website onder ‘Brieven’. Let er op dat u het juiste bedrag aan incassokosten zelf invult in deze WIK-brief. De hoogte van de incassokosten kunt u bereken op deze website onder ‘Calculator’.

U kunt uw incasso opdracht direct via onze website, per email of per post indienen. U ontvangt hierna ons opdrachtformulier. Na ondertekening van dit opdrachtformulier, gaan wij voor u aan de slag!