vliegen3.jpg

Wat doen jullie voor mij?

Wij zenden uw debiteur een incasso-aanmaning. Wanneer dit niet tot betaling leidt, benaderen wij uw debiteur opnieuw telefonisch en schriftelijk. De ervaring leert inmiddels dat veel vorderingen na onze inmenging alsnog worden voldaan. Als de vordering ondanks onze inspanningen onbetaald blijft, adviseren wij u over de verdere aanpak.

 

>terug