kans.jpg

Wie mag er gebruik van maken?

Onze service is bestemd voor de incasso van onbetwiste beroeps- of bedrijfsmatig verzonden facturen. Wij nemen de vorderingen van alle ondernemingen in behandeling, behalve vorderingen van kredietverstrekkers of vorderingen die voortvloeien uit een koop op afbetaling.

 

>terug