vliegen3.jpg

Zijn er behandelkosten?

Nee, er worden geen dossierkosten of behandelkosten in rekening gebracht. Uitsluitend de bovenop het factuurbedrag geïncasseerde provisie dient ter dekking van onze kosten. Dat kost u niets, omdat uw debiteur betaalt.

 

>terug